Sofie van Londen in NRC 8 april 2021: “De digitale surveillant staat naast je bed”

Date

Het ministerie van onderwijs heeft op 2 maart jl. bevestigd dat on campus tentamens organiseren mogelijk is sinds de zomer van vorig jaar, zolang de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.

Toch zijn er faculteiten die daar ternauwernood gebruik van maken en waarbij al een heel jaar eigenlijk alleen online met proctoring wordt getentamineerd.

Ook zijn er die on campus tentamens alsnog met online proctoring programma’s monitoren in plaats van middels traditionele surveillance. Dit terwijl nog weinig duidelijk is over de bescherming van persoonsgegevens die door die programma’s worden verwerkt en bewaard.

Lees in dit NRC artikel meer over waarom er zorgen zijn over online proctoring.