our track record

Track record

Uitspraak gebruik online surveillance programma Proctorio door UVA

Op 1 juni 2021 wees het Hof Amsterdam arrest in de zaak over het gebruik door de UvA van het online surveillance programma Proctorio. Klik hier en bekijk de uitspraak op uitspraken.rechtbank.nl De Centrale Studenten Raad had onder andere voorgelegd of het gebruik van het programma voldoet aan het noodzakelijkheids-, doelbindings- en dataminimalisatie vereiste van de AVG. Het ging daarbij vooral over de roomscan, eyetracking, gezichtsherkenning, gedragscontrole en geautomatiseerde identificatie, voor wat betreft toestemming voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens en beveiliging.  Het hof besloot dat het gebruik van het programma tijdens de COVID 19 lockdown maatregelen voldoet aan de AVG en het EVRM (ov 3.3.2 (met typo art het art 6 lid 1 sub e AVG betreft), ov 3.4.1 en ov 3.5.2 Indien de noodzaak van online tentaminering komt te vervallen dan ontstaat wel een geheel ander debat dan thans gevoerd). Hiermee hebben studenten een grote stap gezet in het debat omtrent online proctoring.  Hieronder volgen kanttekeningen over de argumentatie van het hof, die dus in z’n geheel het kader van een voorlopige voorziening tijdens de lockdown moet worden gelezen. De studenten hebben nog een stukje gewonnen in dat de UvA duidelijk verantwoordelijk wordt gesteld voor het gebruik van de

Read More »

Erasmus University: Online proctoring will become ‘last resort’

Good to see how the students in the University Council of Erasmus University Rotterdam used their rights to seek legal advice on the use of #proctoring to forge discussions with all stakeholders leading to better mutual understanding and temporary solutions during the COVID measures. My colleague Wilco Brussee and I are glad we could help towards a broadly carried interim measure. Shout out to Bram Heesen Jasper Klasen Luca Kriese Wouter van Dam and all others who worked tirelessly to make this happen.

Read More »

Sofie van Londen in NRC 8 april 2021: “De digitale surveillant staat naast je bed”

Het ministerie van onderwijs heeft op 2 maart jl. bevestigd dat on campus tentamens organiseren mogelijk is sinds de zomer van vorig jaar, zolang de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Toch zijn er faculteiten die daar ternauwernood gebruik van maken en waarbij al een heel jaar eigenlijk alleen online met proctoring wordt getentamineerd. Ook zijn er die on campus tentamens alsnog met online proctoring programma’s monitoren in plaats van middels traditionele surveillance. Dit terwijl nog weinig duidelijk is over de bescherming van persoonsgegevens die door die programma’s worden verwerkt en bewaard. Lees in dit NRC artikel meer over waarom er zorgen zijn over online proctoring.

Read More »